Privacyverklaring 
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als financieel advieskantoor omgaan met uw gegevens.

Deze website wordt beheerd door De Financiële Planner (hierna “DFP”).

We houden alleen persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn om te kunnen voldoen aan de verplicht gestelde eisen. Verder houden we onze web statistieken bij, niet op individueel niveau. We gaan zorgvuldig met persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens om conform en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

We verzamelen en bewaren informatie van bezoekers van onze website zoals onder andere: datum en tijdstip bezoek website, type browser, IP adres, het aantal keer gekeken, welke pagina’s en sub pagina’s zijn bezocht en de duur van de sessies. Naar aanleiding van het website bezoek houden we echter geen specifieke persoonsgegevens bij zoals naam, email, adres en woonplaats bij. Alleen als u door middel van een reactie formulier op de website heeft verzocht om nadere informatie of een verzoek doet leggen we u persoonsgegevens vast, zij het in beperkte mate namelijk alleen om het verzochte te kunnen realiseren.

Door middel van een zgn. cookie wordt website bezoek verzameld. Een cookie is een bestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor zover er gewerkt wordt met dergelijke cookies wordt daarin geen naar unieke personen te herleiden informatie opgenomen. U kunt de cookie altijd verwijderen.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.

De branche waarin onze dienstverlening zich bevindt is onderhevig aan wijzigingen zoals wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering, hierdoor kan het document wijzigen zonder dat we dit vooraf hebben aangekondigd. Controleer daarom onze website of er wijzigingen zijn opgetreden. Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U wordt klant van ons
Wanneer u ons als financieel adviseur inschakelt bij het afsluiten van uw hypotheek of als financieel echtscheidingsadviseur, dan legt ons kantoor de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres en alle financiële gegevens die nodig zijn om de hypotheek te realiseren.
– het klantprofiel, bijvoorbeeld wat uw wensen en mogelijkheden zijn
– de datum van aankoop van het object dat u koopt
– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het aangekochte object.
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
– wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een hypotheek
Wanneer u ons kantoor inschakelt bij het afsluiten van uw hypotheek of als financieel echtscheidingsadviseur, dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
– gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt ons kantoor deze gegevens voor?

U sluit een hypotheek af of huurt ons in als financieel echtscheidingsadviseur
Ons kantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– Een berekening te maken van de financiële mogelijkheden

– om uw hypotheek aan te vragen of om te zetten bij een externe geldverstrekker
– om een klantprofiel te maken zodat het financieel advies aansluit bij de wensen en mogelijkheden
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons kantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een hypotheek
Wanneer u een kennismakingsgesprek met ons kantoort heeft. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om informatie toe te sturen (algemene voorwaarden, dienstverleningsdocument, dienstwijzer)
– om het uitvoeren van berekeningen en analyses met betrekking tot een eventueel af te sluiten hypotheek
– voor het opstellen van formele documenten; (OTD) Opdracht tot dienstverlening

Beveiliging en bewaartermijn
Ons kantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons kantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons kantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Uw adviseur neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor.

Privacy verklaring